is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSONEN:

Godfried, Koning der Friezen.

Mara, Koningin der Friezen.

Radboud, broeder des Konings.

Meester Lucas.

Alma, zijn zoon.

Bisschop Ausonius.

Galama, Bevelhebber te Land.

Siwarda, Bevelhebber ter Zee.

Martena,

Rufus, j

Unia, ( Edelen.

Elfdal, )

De Eerste Koopman.

Meester Hobbe.

Bocca Baciata, een zondares.

Eerste, tweede en derde meisje.

Eerste en tweede boodschapper.

De Torenwachter.

Een Leproos.

Een leerjongen ) ... „

Gezellen ) b" HoBBB'

Edelen, edelvrouwen, geestelijken, pages, jongelingen, jonge meisjes, kinderen, poorters, soldaten, matrozen, melaatschen, etc.

Plaats der handeling: Medemblik.