is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En in verbazing vragen:

Ik ben welvarend, mijn vrouw is zacht,

Mijn kinderen spelen in den tuin,

En heerlijk is de zon in op- en ondergang;

En waaraan heb ik dit alles toch verdiend?

... Dat alles dankt het volk mijn Vader.

Alma.

Dankbaar is het volk Uw Vader,

Beminnen doet het U, o Koning...

Godfried.

Ik ben zijn zoon méér dan mijn jongere broeder Radboud, Geboren ben ik, menschwording van zijn hoogste kracht.

Alma.

Mèt ons zijt Gij en Uw gelaat Straalt even grooten gloed.

Godfried.

Uw aller hoogste werk is in en uit mijn woord,

De tempel dien gij bouwt synthese van uw voelen...

Hoe vordert reeds de bouw?

... Daar zie ik meester Lucas komen!

Nu zal ik zelf hem kunnen vragen.

Goeden dag, mijn meester Lucas.

Lucas in donker rooden talaar met donker roode muts, oud en grijs, komt op en buigt zich diep voor zijnen koning.

Lucas.

Sire! Ik zie reeds in uw oogen wat Gij vragen wilt.