is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mara

zucht.

Stilte. Meester Lucas en het gilde der kunstenaars komt op, zij scharen zich. Stilte, zacht gemompel.

Martena in 't zwart, met langen zwarten mantel en zwart harnas, een zwarten staf, dennenloof in 't haar. Een page draagt zijn zwarte schild en zwaard. Dan zijn gevolg in zwart ijzeren pantser, zwarte kortere mantels, zwarte zwaarden en schilden, dennenloof in 't haar. Zij scharen zich. Stilte, gemompel van 't volk.

Alma in 't geel, met langen gelen mantel en gouden harnas, een gouden staf, roode rozen in het haar. Een page draagt zijn gouden schild en zwaard. Dan zijn gevolg in geel koperen pantsers, gele kortere mantels, zwaarden en koperen schilden, roode rozen in 't haar. Zij scharen zich. Stilte, gemompel van het volk.

Inmiddels is van de andere zijde opgekomen Bocca Baciata in een prachtig gewaad van purper, smaragd-groen en oranje, rijk met goud en edelsteenen versierd. Integenstelling met de nog gothieke kleeding der Friezen is Bocca Baciata in venetiaansch renaissance-stijl gekleed. Zij heeft donker rood-bruin haar en groote gouden oogen. Haar breede hals en boezem zijn ontbloot, en omhangen met parelsnoeren. Zij draagt een prachtigen handspiegel. Twee kleine pages in oranje-metzilveren wambuizen en oranje hozen