is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen haar sleep. De een houdt op den wijsvinger van de linkerhand een grooten kleurigen papegaai. Bij haar binnenkomen ontstaat er onder 't volk beweging en verbazing. Velen keeren zich tot haar om en wijzen elkander fluisterend op haar. Onderdrukte scheldwoorden. Sommigen kruisen zich, anderen, vooral de vrouwen, lachen om haar. Alma ontwaart haar en ziet haar lang in bewondering aan.

Het Volk.

Weg met die meid — Hoe durft ze!

't Is een Zigeunerin — Een heks — Een Succubus — Een tooverkol — Op den mutsaard met haar!

Om haar heeft Alama zich 's nachts verdronken!

De oude Syria zich opgehangen — Veel edelen Heeft zij verarmd — Weg met haar — In den ketel! Aan de galg! — Heks! — Succubus! — Hoei, Duivelin! —

Op het teeken van een der edelen wordt Bocca Baciata door lansknechten weggedreven; zij ziet lang om naar Godfried. Verontwaardiging bij het volk. Stilte. Trompetgeschal. Stilte.

Godfried.

Welkom geliefd volk, waaruit ik ben gesproten, Een gouden vrucht van sterken stam; welkom, 't Is middag.

Hij staat op; trompetgeschal.

't Volk.

Heil Koning Godefried,

Lang leev' de Koning.