is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ASSOCIATIE-PSYCHOLOGIE.

is evenwel duidelijk, dat men niet kan blijven staan bij een reeks verkregen cijfers, maar dat men deze slechts mag beschouwen als hulpmiddel tot algemeene gevolgtrekkingen van wijder strekking. Want, naar ~\ illa terecht opmerkt '), „indien het meten van de intensiteit en den duur der gewaarwordingen, van den omvang van het bewustzijn enz. geen ander doel had als dat meten op zichzelf, dan zou het slechts een nuttelooze tijdverspilling beteekenen."

§ 3. De associatie-psychologie.

De naam „associatie van voorstellingen" (association of ideas) stamt van Locke. Sedert hem heeft die uitdrukking burgerrecht verkregen in de wijsbegeerte, en is het psychologisch proces, dat er mede wordt aangeduid, voortdurend een belangrijk onderwerp geweest van onderzoek, vooral bij de Engelsche philosofen. Onder die associatie verstaat men het proces, waardoor een voorstelling zoodanige andere voorstellingen in 't bewustzijn roept, als waarmede zij óf naar inhoud zekere overeenkomst vertoont of reeds vroeger gelijktijdig of terzelfder plaatse is opgetreden. Bij zijn ervaringswaarnemingen namelijk gedraagt zich onze geest geenszins passief als een onbeschreven blad papier, maar is hij voortdurend, zij het al onbewust, actief

') Villa, op. cit. pag. 203.