is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstelling van een dergelijke metaphysische psychologie, zijn weer vele anderen van oordeel, dat het streven der zielkunde vóór alles dient te bestaan in eene vaststelling en bijeenzameling van feiten, gegrond op een waarneming die onafhankelijk blijft van bepaalde metaphysische inzichten. Deze empirisch-positij vistische school, die als het doel der psychologische wetendschap beschouwt het nauwkeurig beschrijven en ontleden der zielkundige verschijnselen, vindt hare aanhangers vooral in Schotland en Engeland, waar men steeds een groote voorliefde heeft aan den dag gelegd voor eene dergelijke behandelingswijze van wijsgeerige vraagstukken.

Het is duidelijk dat, wil de zielkunde een wetenschap heeten, zij zich niet uitsluitend kan beperken tot een descriptieve methode, niet kan blijven staan bij de enkele beschrijving, maar daarnevens ook moet beproeven een verklaring te geven van het ontstaan der verschijnselen. Daarbij kan echter zeer wel alle zuiver metaphysische bespiegeling vermeden worden over het wezen der ziel en dergelijke. Ook zonder daaromtrent nog tot bepaalde, scherp omlijnde voorstellingen te zijn gekomen, kunnen de psychologische verschijnselen geanalyseerd en onderzocht worden, op dezelfde wijze als men de mechanica kan beoefenen zonder nog een scherp inzicht te hebben in het wezen der kracht. ')

') Men denke hier aan de bekende uitspraak van den beroemden natuurkundige Kirchhoff: , Als Aufgabe der Mechanik bezeichnen wir: die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen vollstandig und auf die einfachste Weise zu beschreiben.n