is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sprenger van Eijk .... De wetgeving op het recht van

successie en van overgang bij overlijden, door Mr. J. P. Sprenger van Eijk, 3e druk, 's Gravenhage, 1892.

de Wilde De wetgeving op het recht van

successie en van overgang bij overlijden, toegelicht door H. W. de Wilde. Zwolle, 1905.

\V. N. R Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, s' Gravenhage, 1870, e.v.

W Weekblad van het Recht.

De bepalingen der wet van 24 Mei 1897 (Stbl. n°. 154), die geen verandering brachten in de artikelen der bestaande wet, zijn daarin opgenomen als volgt:

de artt. 3, 4, 6 tot en met 12 en 17 na art. 1 bis.

art. 5 „ „ 10

de artt. 13 en 14 ,, ,, 59

art. 16 „ „ 37

art. 18 „ „ 7

art. 19 achteraan bij de slot- en overgangsbepalingen.