is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL III.

van de hoegrootheid van het regt van successie en

overgang; van de toepassing, de betaling en

de vrijstellingen.

Art. 41.

Het regt van successie wordt bepaald als volgt:

Wanneer wordt geërfd of verkregen:

1°. door bloedverwanten in de regte nederdalende linie van bloedverwanten in de regte opgaande linie, of door den eenen echtgenoot van den anderen, indien kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan aanwezig zijn, een ten honderd;

'2°. door bloedverwanten in de regte opgaande linie van bloedverwanten in de regte nederdalende linie, drie ten honderd;

3°. door den eenen echtgenoot van den anderen, indien geen kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of geene afstammelingen daarvan aanwezig zijn, vier ten honderd;

4°. door broeders en zusters van broeders en zusters, vier ten honderd;

5°. door neef en nicht, naneef en nanicht van oom of moei, oudoom of oudmoei, en omgekeerd door oom of moei, oudoom of oudmoei van neef of nicht, naneef of nanicht, zes ten honderd.

Op hetgeen in de gevallen, vermeld onder n°. 4 en