is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FORMULIEREN.

I. De nalatenschap (a) vererft geheel krachtens de wet of kinderen, en het zuiver saldo van hetgeen door ieder geërfd wordt, bedraagt meer dan f 1000.—

Memorie van aangifte der nalatenschap van A., overleden (b) te den

De ondergeteekenden

B. (namen, voornamen, beroep en woonplaats)

C.

D.

E in algeheele gemeenschap van goederen

gehuwd (c) met F

ter zake dezer, woonplaats kiezende (d) ten huize

van

verklaren:

dat op den te zijne laatste

woonplaats (e), (of laatst gewoond hebbende te )

is overleden A

dat de erflater in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met X ...., uit welk huwelijk zijn geboren 4 kinderen, de aangevers B ...C .... en D .... en de vrouw van den aangever E . ..., dat de erflater geene andere kinderen of afkomelingen heeft nagelaten dan de bovengenoemde,

dat hij niet bij testament (ƒ) over zijne nalatenschap

heeft beschikt,

dat zijne nalatenschap mitsdien, ingevolge de wet, wordt geërfd door zijne 4 kinderen hiervoorgenoemd ieder voor */« gedeelte,