is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens geleverde kleederen ten behoeve van 0. .. /

wegens geneeskundige behandeling

ten behoeve van Dr. K

e. de volgende belastingen en omslagen (mm) tot en met den dag van het overlijden:

aan grondbelasting

aan dijk- en polderlasten .

aan molen- en sluisgelden .

/. de navolgende belastingen (nn) tot en met den laatsten dag van het tijdvak, waarvoor zij loopen, voorzoover daarvan geen afschrijving of teruggave kan worden gevorderd:

aan personeele belasting -

aan vermogensbelasting -

aan belasting op bedrijfs en andere -

inkomsten

aan hoofdelijken omslag in de gemeente H

Totaal der schulden f

Het actief der gemeenschap bedraagt ƒ Het passief der gemeenschap beloopt -

Alzoo zuiver ƒ

waarvan de helft behoort tot erflaters nalatenschap of welk bedrag behoort te worden verminderd met de begrafeniskosten (oo) van den erflater, beloopendc met inbegrip van de kosten van diens uitvaart en de, te zijnen behoeve, te doene kerkelijke diensten en godsdienstige plechtigheden (pp) sedert den dag van het overlijden tot en met het eerste jaargetijde na zijn dood -