is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgebrachte exploiten ter kennis te brengen van dengene tegen wien zij zijn gericht.

(e) ,,laatste woonplaats

Zie daaromtrent de aanteekeningen onder de nos 18 tot en met 23 op bladz. 80 env. hiervoor.

(f) „niet bij testament".

Zie voor de gevallen, waarin wel testamentaire beschikkingen zijn gemaakt, de betrekkelijke formulieren en de aanteek. sub form. XIV.

(g) ,,algelneele huwelijksgemeenschap".

Zie voor het geval er bestaat gecontinueerde gemeenschap, ingevolge art. 182 B.W., formulier n°. XXIX; gemeenschap in 2e en verder huwelijk, formulier nc. XXXIV en XXXV; gemeenschap van winst en verlies, formulier n°. XXXII; gemeenschap van vruchten en inkomsten, formulier n°. XXXIII; gemeenschap volgens de Code Civil, formulier n°. XXXA I.

De vraag naar welke wet het vermogensrecht der echtgenooten wordt geregeld bij huwelijken tusschen Nederlanders en vreemdelingen is zeer betwist. (Men zie daarvoor de bij de Wilde in de noot op fol. 119 aangehaalde vonnissen en arresten.)

In een geval, waarin de aangevers aannamen, dat het huwelijksgoederenrecht werd gerególd door de wet van het land, waartoe de man bij het aangaan des huwelijks behoorde, werd door het Bestuur der registratie beslist dat die opvatting moest worden gevolgd, tenzij later mocht blijken, dat partijen in werkelijkheid bij de vaststelling van ieders rechten eene andere opvatting huldigden. (P.W. 9772; zie ook P.W. 9830.)

Is er algeheele huwelijksgemeenschap, dan laat ieder der echtgenooten, tenzij het tegendeel werd bepaald, bij zijn overlijden de helft na in al hetgeen daartoe behoort.

De vraag, of iets tot de algeheele huwelijksgemeen-