is toegevoegd aan uw favorieten.

Théologie, philosophie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Librairie ci-devant E. J. Brill, Editeur a Leyde. (Hollande).

Manen, W. C. van, Paulus.

I: De Handelingen der Apostelen. 8® f 2.25

II: De brief aan de Romeinen. 8° - 3.25

III: De brieven aan de Korinthiërs. 8° - 3.50

Maronier, J. H., Geschiedenis van het protestantisme van den Munsterschen vrede tot de Fransche revolutie. 1648 —1789. Een leesboek. 8° ƒ 3.90

Marouier, .T. H., De Orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal geschetst. 8° f 1.90

Monunienta reforniationis Belgicae. Tomus primus qui continet antiquissima volumina ex libris prohibitis originis Belgicae quae vocantur Oecouoniica Christiana et inde ducta Summa der godliker schrifturen. Textus recensuit, originem indagavit J. J. van Toorenenbergen. gr. in-8° f 4.50

HET

O IJ IDE TESTAMENT.

OPNIEUW UIT DEN" GRONDTEKST OVERGEZET

EN VAN INLEIDINGEN EN AANTEEKENINGEN VOORZIEN DOOR

wijlen Dr. A. IiUENEN, wijlen Dr. I. I IO O Y K \AS, wijlen Dr. W. H. KOSTERS en Dr. H. OOUT.

kl. fol. Paraltra en 34 a 36 livraisons ...af 0.80

Piaget, E., Essai sur 1'organisation de la Compagnie de Jésus. 8°. ƒ 2.75

Piaget, E., Histoire de 1'établissement des Jésuites en France(1540 — 1640). 8° f 6.50

Rüetsclli, R., Geschichte und Critik der kirchlichen Lehre von der ursprünglichen Volkommeuheit und vom Sündenfall. 8°. ƒ 2.75

Schmoller, O., Die Lehre vom Reiche Gottes in den Schriften des Neuen Testaments. 8° f 2.—

Sepp, Clir., Bibliotheek van Nederlandsehe kerkgeschiedscliryvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke Kerk geschreven hebben. 8° f 5.25

Thönes, C., Die christliche Anschauung der Ehe und ihre modernen Gegner. 8° ƒ 2.90

Vlugt, W. van der, Levensbericht van Abraham Kuenen. Met portret. 8° ƒ 1.—

Weygoldt, G. P., Darwinismus. Religion, Sittlichkeit. 8°. ƒ1.50

Wyuaendts Fraucken, C. J., Het Boeddhisme en zijn wereldbeschouwing. 8° f 1.75