is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAXTEEKEXINOEX

Blz. 6. Met opzet heb ik gezegd, dat het Oude Testament vrij wel de eenige bron was. Immers van Schbadeb's KeiJinsckriften wrul das Alte Testament was in 1883 reeds een tweede editie verschenen. Velen echter putten bijna uitsluitend uit het Oude Testament.

Blz. 9. Zie Meyeh, Die Israeliten, 1906, S. 222 u. f.

Blz. 10. De „burcht van Kanaiin" was een groote vesting, die in het zuiden van Palestina moet gelegen hebben.

Blz. 12. Zie Wellhausen, Reste aralischen Heiihntums en Bobf.rtsox Smtth, The Rel ie/ion of the Semites.

Onder leiding van Flindebs Petbie en Bliss legde de F rites t ine Exploration Fitnd in 1890—1892 een groot gedeelte van het oude Lachis bloot. Zij vonden er de overblijfselen van zeven steden. Zie Fl. Petbie, Teil el Hesy en Bliss, A mound of many cities.

Sedert 1902 graaft dezelfde vereeniging onder leiding van Macalister met uitnemend gevolg op de plek, waar het oude Gezer heeft gestaan. Zie Statements of the Palestine Exploration Fiind, 1902—1904.

Taanach wordt sedert 1902 opgegraven door de Oostenrijkers onder Sellin. Zie Sellin, Teil Taan nek en Eine Nachlese auf dein Teil Taan nek in Palestina.

Sedert 1903 graaft de deutsche Palastinaverein onder leiding van Schumacheb op de plek, waar eens het oude Megiddo stond. Zie Mitteilungen mul Naehrichten des deutschen Palastinavereins 1904.

Deze opgravingen bevestigen den invloed van Babel op Kanaan. Zoo vond Sellin in Taanach een geheel archief van den kanaanietischen vorst Istarwasur, bestaande uit 12 babyIonische kleitabletten. Er blijkt uit, dat ook in het verkeer