is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit niets. En waarom zou het een hoog verheven god moeten y.iin en geen locale beschermgod? Bovendien zijn de gespatieerde woorden verre van zeker, daar de documenten op de plaatsen, waar men ze lezen wil, geschonden zijn. Hboznt stelt in plaats van „das Angesicht" (pani) nu „Zorn (zmi) voor Aan dit stuk van den brief hebben wij derhalve niets. Rest alleen „de Heer der goden" (bel ilanu). Doch ook hieruit is weinig af te leiden. Immers het is mogelijk, dat een HeeT der goden „weit iiber die anderen Gottheiten hinausgehoben is; maar hij kan even goed een primus inter pares zijn.

Blz 25 De opmerkingen over het monotheïsme slaan voornamelijk op " ' het bovengenoemde bock van Baestsch. Volgens Baentsch moet ter verklaring van Israöls monotheïsme wel degelijk rekening gehouden worden met een van elders aangevoerd kosmologisch monotheïsme.

Blz. 26. Zie Mf.ïf.r, T>ie Israeliten, S. 451 u. f.

Blz. 27. Zie Gkesmasn, Der Vrsprwu, <lcr hraelitkch-jüdischen Eschatologie, 1905, S. 245 u. f.