is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen van den menschelijken hoofdarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

INLEIDING.

Systematiseering is het wezen, is de algemeene uitdrukking voor de geheele werkzaamheid der wetenschap. De wetenschap wil niets verder dan de voorwerpen der wereld voor ons hoofd in orde en systeem brengen. De wetenschappelijke kennis eener taal b. v. eischt hare indeeling of ordening in algemeene klassen en regels.

De landbouwwetenschap wil niet, dat de aardappels alleen maar lukken, maar voor de manier en wijze van bebouwing den systernatischen regel vinden, welks kennis in staat stelt om met voormtbepaling van den uitslag te bouwen. Dat is het praktische resultaat van iedere theorie, dat zij ons met het systeem, met de methode harer objecten bekend maakt en dus in staat stelt in de wereld met vooruitbepaling van den uitslag te ageeren. Ondervinding is wel de voorwaarde daartoe; maar alleen reikt zij niet toe. Eerst de uit haar ontwikkelde theorie, de wetenschap, verlost van het spel van het toeval. Zij verschaft ons met het bewustzijn de heerschappij over het voorwerp, en volkomen zekerheid in zijn hanteering.

De enkeling kan niet alles weten. Evenmin als de geschiktheid en kracht van zijn handen toereikend is, om alles te produceeren, wat hij noodig heeft, evenmin is de bekwaamheid van zijn hoofd toereikend om alles te weten wat noodig is. Geloof is voor de menschen noodzakelijk. Evenwel alleen het geloof aan dat, wat anderen weten. De wetenschap is evenals de materieele produktie een maatschappelijke aangelegenheid. „Een voor allen en allen voor één."

Evenals er echter lichamelijke behoeften bestaan, die ieder alleen voor zichzelf bezorgen kan en moet, zoo zijn er ook wetenschappelijke