is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORW OORI).

In het beroemde Edict van Lodewijk XVI, gedagteekend Februari 1776, en verschuldigd aan de bemoeiing van den, even begaafden als vrijzinnigen, Minister Tcrgot, wiens ruime opvattingen zich baan gebroken had, werden de Gilden afgeschaft. Hun langzaam ontstaan werd geschetst, hunne aangematigde voorrechten gegispt, hun wijdvertakt nadeel gebrandmerkt, hunne ontaarding aangewezen.

Duidelijk en dadelijk werd op den voorgrond gesteld, hoe de Gilden hunne zucht tot uitbuiting en uitsluitende beheersching der n\jverheidsmarkt bot vierden, ten koste van alle, bij hen niet, aangesloten of door hen uitgesloten, arbeidswilligen.

Tot deze laatsten behoorden de vrouwen: „L'esprit de monopole qui a présidé a la confection de ces statuts a été poussé jusqu'a exclure les femmes des métiers les plus convenables a leur sexe, tels que la broderie, qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre compte."

Tegenover dit schandelijk bedr\jf, plaatst de Koning een regel, die, als de Grondwet van het recht om te arbeiden, kan worden beschouwd.