is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw om ^ambtenaar te blijven aan de orde kwam. Aanvankelijk liet het zich niet aanzien, dat het peil van het debat aanmerkelijk hooger staan zou, dan men van een respectabelen rederijkerskring verwachten mag.

Ingeleid met gemeenplaatsen, als daar zijn: de vrouw behoort aan het gezin; als huissloof zijn hare diensten 't belangrijkst; de Staat stelt prijs op huwelijken, die niet kinderloos blijven, werden diepzinnigheden van dit kaliber breed uitgesponnen. Gaandeweg doemden concubinaat en Neo-Malthusianisme aan den gezichteinder op. Het eerste deed den verdedigers der bestaande order volmaakt denzelfden dienst, als het tweede den bestrijders. Men beoorloogde elkaar met het, op dit punt, singulierlijk naieve zoeken naar bewijzen, en constateerde triomfantelijk de ontstentenis daarvan, — als plegen partijen van concubinaat en NeoMalthusianisme authentieke akten te doen vervaardigen.

Tot zelfs de meest nuttelooze en minst afdoende artikelen van 't B. W.: dat de vrouw haren man volgen, en de man zijne vrouw onderhouden moet, verschenen op het appèl. Men weet nooit, waartoe een mensch in staat is, wanneer hij in de benauwdheid zit. Men vergat nog te verwijzen naar 't wettelijk voorschrift, dat de vrouw haren man gehoorzaamheid schuldig is. Dit kan te pas komen, bij een volgende gelegenheid, want de complicaties, waartoe dit gebod aanleiding geven kan, zijn eindeloos. Als voorbeeld, neme men slechts, dat de vrouw een brief met gelds-