is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde aan zijn adres, de man daarentegen aan zien besteld zou willen zien!

Kortom, de kennisneming van het debat doet aanvankelijk een gevoel ontstaan, niet ongelijk aan dat, gewekt door eene processie van eerzame burgerdochters met neepjesmutsen op en boezelaartjes voor; een matrimonieel ouderhand, waarbij alle politiek, dus alle kernvragen, heeten te zijn uitgesloten, en alleen muisjes met kandeel worden rondgediend.

Eerst geheel aan 't slot, kwam er richting en teekening in de lijnen der beraadslaging, onder den vasten greep van den heer de Savornin Lokman. Het hoofd der christelijkhistorisehe partij is streng belijder, gelijk Groen het was, maar van opdringen zijner beginselen, hoe dierbaar hem ook, is hij wars, en schrijver van: „Onze Constitutie" zit de constitutioneele vrijheidszin hem in 't bloed.

Ik hecht er aan u zijne opvatting der vraag in zijn eigen woorden mede te deelen. Zij luiden:

„Nu moet men niet uit het oog verliezen, dat hel heel gemakkelijk is hier te zeggen, hoe een huwelijk behoort te worden ingericht. Een ieder zal het zeker eens zijn met hetgeen wij daaromtrent van verschillende sprekers, ook aan deze zijde, hebben vernomen, maar een geheel andere quaestie is het of de wetgever de menschen moet dwingen die inzichten te hebben, of wij op dit punt niet moeten erkennen en eerbiedigen de souvereiniteit in eigen kring,