is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oevigbe vernam eens van hare dochter, Me de (jRIGNAN het beklag, dat een hoveling aan deze laatste had onthouden de eerbewijzen, waarop zij, vrouw des gouverneurs van Provence, aanspraak meende te hebben. Daarover, door de moeder, onderhouden, verontschuldigde zich de dignitaris met een beroep op hetgeen hij noemde : den algemeenen regel. Me de Sévigné gaf tot bescheid: Sachez, Monsieur, qu'en fait de femmes: règle generale — il n'y a que des exceptions.

Evenals het beroep op uitzonderingen, behoort te worden gewraakt eene verwijzing naar analogie. Wel is waar kunnen zij, die haar doen gelden, melding maken van het feit, dat 19 Mei 1908 in de Tweede, 8 Juli daaraanvolgende, in de Eerste Kamer, telken reis zonder beraadslaging, zijn goedgekeurd de op 26 April 1906 te Bern gesloten internationale verdragen, nopens het gebruik van witten phosphorus bij het vervaardigen van lucifers en nopens het verbod van nachtarbeid van vrouwen, die in de nijverheid werkzaam zijn, (in 't voorbijgaan: phosphorus en vrouwen, eene zonderlinge opeenhooping van ontvlambare stoffen!) Maar deze heldendaad van onze Vertegenwoordiging, vindt niet onverdeelden byval. Althans, toen hetzelfde Verdrag aan het oordeel der Zweedsche Volkskamer werd onderworpen, verwierp zij het met de belangrijke meerderheid van 119 tegen 79 stemmen. Zij achtte eene arbeidsbescherming, die den regel voor vrouw en man verschillend hanteert, verwerpelijk.