is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemd in de ooren klinkt, die van Schiller in zijn: Macht des Weibes zich herinneren:

Machtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen

[Zauber;

Was die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie.

Kraft erwart' ich vora Mann, des Gesetzes Würde hehaupt'er; Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib. Vandaar j cfat, bemoeide de vrouw met de leering zich niet, men, door bevoorrechting, haar naar de school lokken moest. Geen beter middel om deze laatste te doen verstijven tot een toestel om kundigheden bij te brengen dan er de vrouw uit te bannen. Pestalozzi's richtsnoer, juist voor het lagere, het ontginningsonderriclit was: in het kind de individualiteit, zijn eigenaardig, zelfstandig leven te aanschouwen en op te sporen (1). Deze gave van intuitie staat van den man verre beneden die der vrouw. Waar hij het peillood des verstands bezigt, derhalve onbeholpen te werk gaat, richt zij zich naar de inspraak van het gevoel, dat in zaken van gevoel, kwalijk taalt.

jjHoe is het mogelijk, dat de trouwe helpers van kerkelijke ijveraars, vriendelijke maar kortzichtige liberalen, de gehuwde onderwijzeres uitgeleide doende, niet ontwaren, dat zij, in arren moede, de openbare school ondermijnen, door hare aantrekkelijkheid te verminderen en haar invloed te verkleinen?^Men zou anders meenen, dat tot zelfs de onnoozelheid, van volwassenen voor het minst, hare grenzen heeft. Het schijnt evenwel, dat wij, hoofdzakelijk blind in materie van lager onderwijs, het er op hebben gezet, 111 zoogenaamde generositeit, die sprekenden familietrek met zelfopoffering heeft, te doen.

Eerst is, met onze hulp, liet prachtexemplaar eener schoolwetgeving in het leven geroepen, die het kerkelijk onderricht uit de Staatskas

(1) Th. Ziegler Geschiclite der Piidagogik (München 1904) blz. 287.