is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de kneep van de drie maal herhaalde stemming, bij 't ontslag der drie dames, ligt niet buiten het bereik uwer scherpzinnigheid. De schijn van het algemeene moest vermeden worden: hetgeen niet wegneemt, dat de Heer AV ethouder van Onderwijs, met zoovele woorden, heeft verklaard : „er volgen er meer".

De Romeinen zeiden: de eene wichelaar kan den anderen niet aankijken zonder te lachen. Gemeenteraadsleden kenden de Romeinen niet.

Bereikt is nu:

1 . dat de Raad, art. 30 Onderwijswet aanvullende, eigenmachtig, op den stoel des landswetgevers zich heeft geplaatst;

2 . dat de Raad, langs een omweg straffend, de waarborgen van art. 166 vlg. Gemeentewet, weerloos heeft gemaakt;

3". dat de Raad zijn opzet zoo handig heeft bemanteld, dat het, door hooger gezag, niet kan worden achterhaald.

Schuift men van dit alles de gordijn weg, dan draagt het beeld, dat te voorschijn komt, den leelijken naam van : wetsontduiking.

En tracht men, door het schijnschoone motief: belang van t onderwijs, die daad te vergoelijken, dan valt deze poging onder de nog leelijker rubriek: het doel heiligt de middelen.

Den koninklijken weg: onderwerping aan de wet,