is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GRONDSLAGEN DER ARTSENIJBEREIDKUNDE.

REDE

UITGESPROKEN DEN 29STEN MAART 1909, BIJ DE AANVAARDING VAN HET BUITENGEWOON HOOGLEERAARSAMBT IN DE ARTSENIJBEREIDKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

DOOR

P. VAN DER WIELEN.

AMSTERDAM D. B. CENTEN 1909.