is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spitsvondige en subtiele uiteenzetting van het wezen dei geneesmiddelen in het leven geroepen, welke in den Arabischen arts, tevens mathematicus, astroloog en philosoof jacob alkindus (abu jusup jacub el kindi ca. 800 n. Chr.) haar hoogtepunt heeft bereikt. De graden der geneesmiddelen verhouden zich als de termen eener meetkundige reeks, leert deze. Men heeft slechts een formule op te stellen om bij een mengsel juist dien werkingsgraad te verkrijgen, dien men wenscht. Men kan daarbij den werkingsgraad in bepaalde richting verzwakken of versterken. Het geneesmiddelmengsel is niet meer het resultaat van medische ervaring, maar de uitkomst van een wiskundig vraagstuk, waarbij de hoeveelheid van het geneesmiddel de wisselende, de geaardheid de constante grootheid is.

Deze theoretische overwegingen hebben grooten invloed gehad op de keuze en de samengesteldheid der geneesmiddelen. Het is dan ook vooral uit den Aiabischen tijd, dat de meest samengestelde geneesmiddelen stammen. Samengestelde geneesmiddelen uit vroeger tijd, o. a. de z.g. Alexipharmaka — de tegengiften — tot zeer geneesmiddelrijkeelectuaria verwerkt, werden ook gaarne toegepast. Vooral het

geneesmiddel van mithridates eupator (121 64 v

Chr.), koning van Pontus, met zijn bijna honderd bestanddeelen, was zeer gezien en heeft zich onder tal van namen tot in de 19de eeuw in sommige buitenlandsche Pharmacopeeën als universeel geneesmiddel kunnen handhaven. Hierbij komt nog, dat door de Arabieren de techniek, vooral in chemische lichting, zeer verbeterd werd. Bepaalde men zich vóór hun tijd in hoofdzaak tot het vermengen der fijngemaakte grondstoffen of tot het uittrekken der grond-