is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen naar de methode van sebtQrneh uit planten afgescheiden is legio. In de eerste plaats werden de plantenbases, de alkaloïden: kinine, strychnine, coniïne en zoovele andere achtereenvolgens ontdekt. Nieuwe reeksen van stoffen, welke naar hunne chemische of physiologische eigenschappen den naam kregen van glukosiden, bitterstoffen en werkzame zuten, werden uit planten en dieren afgescheiden. L>e geneesiniddelschat werd verrijkt met digitaline, quassiïne, cantharidine en zooveel andere. Niet meer do planten en de door eenvoudige physische en mechanische bewerking verkregen preparaten, maar de uit de planten langs chemischen weg bereide werkzame stoffen zouden voortaan den geneeskundige ten dienste staan.

Men had zijn verwachtingen echter te hoog gespannen, en teleurstelling is gevolgd op deze illusie van het midden der 19e eeuw. Slechts een betrekkelijk klein aantal dezer stoffen bleek bruikbaar, maar dan ook zeer bruikbaar. Morphine, kinine, cocaïne, codeïne, atropine, coffeïne, santonine en andere zijn belangrijke aanwinsten geworden voor onzen geneesiniddelschat. Zeer duidelijk bleek echter, dat de werking dezer stoffen afweek van die der grondstof, waaruit ze bereid werden.

Morphine is geen versterkt opium; kinabast werkt anders, soms beter, zelfs als koortsmiddel, dan kinine. De coffeïnehoudende grondstoffen werken elk op hun eigen wijze, zoodat de werking van een enkele daaronder, als b.v. de kolanaat, een geheel andere is, en afhankelijk blijkt van andere bestanddeelen. Nadere bestudeering der plantaardige grondstoffen bleek noodzakelijk. Uit ricinuszaden werd behalve de sedert de oudheid gebruikte olie een glukoside