is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zieke lichaam, is een zaak, die aan den geneesheer of desnoods aan het proefdier zelve, maar geenszins aan den leverancier staat te beantwoorden. Maar vraagt men of de, om een of andere reden dan gevraagde geneesmiddelen, in den behoorlijk toebereiden staat en van een voldoende graad van zuiverheid, in plaats van door den tegenwoordigen apotheker, niet even goed geleverd zouden kunnen worden door iemand met minder breeden wetenschappelijken grondslag: dan aarzel ik geen oogenblik om daarop volmondig „ja" te antwoorden.

De tegenwoordige apothekers leveren zelve de proef op deze bewering.

Wie zal ontkennen dat zoogenaamde geheimmiddelen van dezelfde fabriek afkomstig en in dezelfde authentieke verpakking als die welke door drogisten geleverd worden, ook tegenwoordig in nagenoeg alle Nederlandsche apotheken verkrijgbaar zijn? — „Omdat het publiek er nu eenmaal naar vraagt", is het antwoord van den pharmaceut die zich naar deze zakelijke factor heeft te richten. — Juist wat ik beweer. Hij zelf zal het best weten of zulke handelingen gedekt worden door zijn ambtseed en ik zal de laatste zijn hem te beschuldigen, dat hij daarmede slechte dingen doet. Maar ik vraag nü of er kunst of kunde noodig is voor zulke leveranties.

Wie weet niet dat de apotheker zelve in vele apotheken op den achtergrond treedt en het bedrijf grootendeels overlaat aan zijn bediende (apothekers-assistent); hetzij dat eigen laksheid of voorkeur die hij geeft aan andere bezigheden hem tot dat standpunt drijven of dat bij daartoe gedwongen wordt door een lacune in onze wetgeving, die toelaat dat niet de apotheker zelve