is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijkheid te kunnen instaan voor de herkomst en deugdelijkheid dezer geneesmiddelen? Het hoeveelste breukdeel van hun aantal overtuigt zich werkelijk persoonlijk van de identiteit en zuiverheid van de door hen ingeslagen chemicaliën en vertrouwt niet daarop dat de groothandelaar dien plicht van hen overneemt?

Ik zal geen getal noemen, want ge zoudt mij op den klank af, licht van overdrijving verdenken; maar het aantal van hen die op zijn zachtst uitgedrukt, niet doen wat ,,des apothekers" is, is zeer groot. Ik vraag nu niet of de maatschappelijke verhoudingen hen hiertoe dwingen, of zij hun tijd bezet zien door andere bezigheden en daardoor geen gelegenheid meenen te hebben om zich van deze plichten te kwijten; ik vraag nu alleen — want dit is de grootste vraag — of de feitelijke toestand zoo is en of de apothekers ten slotte niet in het algemeen dezelfde geneesmiddelen van dezelfde groothandelaren leveren die ook hunne waren bij de drogisten en andere leveranciers plaatsen. En dan vraag ik of het beter zou zijn indien dit anders ware. Mijns inziens: neen. De verhoudingen zijn zoo gegroeid uit de omstandigheden. Indien het volk geneesmiddelen behoeft, heeft het in de eerste plaats behoefte aan goede en goedkoope geneesmiddelen en die kan het zich nu eenmaal van dezelfde qualiteit maar tegen een veel lageren prijs verschaffen bij personen, die niet door een langdurige wetenschappelijke voorbereiding genoodzaakt zijn, zich een inkomen te verzekeren dat daarmede in overeenstemming is.

En wat ziet men nu, wanneer men het oog richt op de maatschappelijke verhoudingen ? Het vak van den drogist steeds verdrukt en vertrapt! Bij Koninklijk Be-