is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluit van 1818, toen ook door de geneeskundige wei het examen voor apotheker bij algemeene instructie werd geregeld, werd daarnaast tevens een examen voor drogisten ingesteld dat door de Provinciale commissiën moest worden afgenomen en liep over de voorwerpen van hun winkelvoorraad, wat betreft de afkomst, de zuivering en bewerking, eigenschappen en vervalschingen van deze; derhalve was het een eenigermate gespecialiseerde warenkennis die van hen geëischt werd. Terwijl deze stellig bij de verandering der geneesmethoden en de vorderingen der pharmaceutische wetenschap voor uitbreiding vatbaar geweest was, werd dit geheele drogisten-examen in 1865 wettelijk afgeschaft en hun bedrijf door instelling van lijst C, aangevende talrijke geneesmiddelen die zij niet in het klein mogen verkoopen, belemmerd. En ondanks dat zien we dat de drogistenstand volstrekt niet verdwijnt, maar welig bloeit, eenvoudig omdat hun bedrijf in een blijkbare behoefte voorziet.

Daartegen klaagt de tegenwoordige apotheker steen en been over de achteruitgang van zijn vak. Na de vestiging van zijn meer uitgebreide kennis op de officieel-wetenschappelijke grondslagen is deze klacht veeleer toe- dan afgenomen. De uitgebreide kennis, waarmede hij als jong apotheker van de Universiteit komt, kan hij in de practijk niet toepassen en de gedwongen concurrentie met de drogisten en onbevoegden verlaagt hem toch tot winkelier en bezorgt hem een moeilijk bestaan.

Het is duidelijk dat dit, bij normale ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen niet zoo blijven kan. Ik weet wel: er zijn onder de onbevoegden, —