is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke positie, die aan een groot aantal personen een ruim bestaan verzekert.

Niemand zal betwisten dat de mechanica een wetenschappelijke beoefening waardig is, maar ook ieder zal toegeven dat er zeer kundige en bekwame instrumentmakers zijn, die dat zijn geworden zonder een academische opleiding.

Zoo staat het ook met de pharmacie. De wetenschappelijke studie der natuurproducten op hunne verschillende bestanddeelen (pharmacognosie, phytochemie) heeft ongetwijfeld belangrijke diensten bewezen aan de medische wetenschap daar er onder de door haar opgespoorde stoffen ook gevonden worden met geneeskrachtige werking. En zij heeft ook in andere opzichten heilzaam gewerkt voor het menschdom door bestanddeelen te leeren kennen van vergiftige werking. En de synthetische chemie heeft eveneens zich zeer verdienstelijk gemaakt door verschillende nieuwe producten te scheppen^ die als geneesmiddel toepassing vinden. De analytische chemie heeft gezorgd voor het vinden van de juiste methoden om die chemische producten op hunne zuiverheid te contróleeren en van de natuurproducten of de rechtstreeks daaruit verkregen preparaten het gehalte te bepalen. Zij heeft ook belangrijke vorderingen gemaakt in de methoden voor de opsporing van vergiften en deze op vernuftige wijze verscherpt en verfijnd.

En de studie van al deze zaken is nuttig en noodzakelijk voor hen die rationeele voorschriften moeten zoeken voor de bereiding van pharmaceutische preparaten; voor hen die pharmaceutische wetboeken moeten samenstellen en voor de handhaving daarvan zorgen ; voor hen die in werkelijkheid de door hen afgeleverde geneesmiddelen zelf onder-