is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspreid, gemakkelijk voor iedere klasse van ae Devoiking toegankelijk waren, op goed gereglementeerde wijze onberispelijk geneesmiddelen afleverden in onderling geheel gelijkvormigen toestand en die ook voorzagen in de behoefte aan andere ziekenverplegingsartikelen op waarschijnlijk nog minder kostbare wijze dan die, waarop het publiek zich deze zaken tegenwoordig buiten de apotheek óm verschaft. Die Staats-apotheker had zich niet behoeven bezorgd te maken voor de richtige bereiding van zijne galenische preparaten, want die zouden door de bekwaamsten zijner vakgenooten in een Centrale Rijkswerkplaats veel voordeeliger op groote schaal uit de natuurlijke grondstoffen worden bereid en daarna in de vele Staats-apotheken naar gelang hunner behoeften, gedistribueerd. Hij behoefde zich niet meer te bekommeren over het nauwkeurig onderzoek op zuiverheid van ieder ons of gram van een geneesmiddel dat hij in zijn apotheek noodig had, want de inslag van chemicaliën uit de groote chemische fabrieken zou plaats hebben door datzelfde Centraal-magazijn en het onderzoek op identiteit en zuiverheid dus met de grootste zorgvuldigheid worden toegepast in een daaraan verbonden Centraallaboratorium. Als gevolg daarvan zou hij zich nooit behoeven te steeken in zorgen van mercantielen aard, betreffende de bron, waarvan hij op de voordeeligste wijze een of ander geneesmiddel zou kunnen betrekken. Zijne administratie zou merkbaar vereenvoudigd wezen al ware het alleen maar, doordat hij ontslagen zou zijn van de uitrekening op halve centen van ieder gedispenseerd geneesmiddel volgens door verschillende ziekenfondsen aangenomen verschillende tarieven ; waar hij d&n slechts te rekenen zou hebben met een enkel uniform tarief. Zulk

3