is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgebakend wordt door de behoeften van de geheele menschen-maatschappij) want doet ge dit niet, dan is de kans groot, dat uw boot in een maalstroom terecht komt en omslaat.

Dames en Heer en Studenten in de Pharmacie!

In U ligt de toekomst! In U woont nog het jeugdig leven en de blijde hoop ! Het is waar dat zeer velen Uwer, opgeleid onder de tegenwoordige omstandigheden en daarna geplaatst in het werkelijk leven, daarin een groote desillusie vinden. Ik weet dat velen van U, al een voorgevoel daarvan hebbende, reeds tijdens hun studietijd willen deelnemen aan den maatschappelijken strijd van hunne toekomstige vakgenooten. Ik begrijp dat, maar ik betreur het zeer om Uwentwille. Ziet liever naar de groote banen van onze samenleving en wanneer de maatschappij U nu nog geen positie aanbiedt, die uwe illusies bevredigt, strijdt dan nog liever voor een toekomstig ideaal, al is dit nog misschien ver verwijderd, dan u te begeven in zakelijke verhoudingen van het tegenwoordige, die in staat zijn uw geest neer te trekken en uw blik op het leven te verengen.

Van mijne plannen behoef ik U weinig meer te spreken. Wij hebben elkaar reeds gedurende de laatste weken door den omgang in het laboratorium leeren kennen. Gij kent ook nu wel mijne inzichten aangaande uwe opleiding. Ik hoop dat wij steeds met elkaar zullen samenwerken in de best denkbare verstandhouding, die bestaan kan tusschen leerlingen en leermeester, dat is die van elkaar's vrienden te zijn.

IK HEB GEZEGD.