is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roods eon halve eeuw oud is het certificaat van armoede, door het Institut de France, aan den fransehen procesvorm uitgereikt. Men oordeele :

„De toutes les parties de la législation civile qui „nous régit, celle qui a provoqué les plus vives critiques „et suBcité le plus de réclamations, peut-être, est la „procédure. Qu'y a-t-il de fondé dans ces reproches et „dans ces réclamations, au point de vue de la raison „abstraite et au point de vue de la raison civile? „Depuis longtemps les bons esprits se précocupent de „la nécessité, de 1'opportunité d'une réforme. Quel doit „en être le point de départ? quel doit en être le but? „quel doit en être le type? quels en doivent être les „moyens d'exécution?"

Men ziet, het zijn niet luttele bedenkingen, in de acte van beschuldiging ontvouwd. Bordeaux, wiens antwoord bekroond werd, schreef dan ook een standaardwerk, dat door helderheid van voorstelling uitmunt en thans nog met vrucht geraadpleegd wordt. (1) Hoe weinig de zwierige „fransche slag" die meer gewaagd, dan raak is, tegen het valsche grondbeginsel is opgewassen, zal aanstonds blijken.

(1) R. Bordeaux Pliilosophie de la Procédure Civile. Mémoire sur la réformation de la justice (Evreux 1857). Voor de vragen van het Institut zie het Avertissement. De invloed van Bentham's Traité des preuves (in de fransche bewerking) doet vaak zich gelden. Gelijkwaardig met Bordeaux is de iets oudere Seligman, Réformes dont notre procédure civile est susceptible (Paris 1855).