is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„landsche recht niet bekend is." Toen gelijk nu, was de rekening-courant sedert onheugelijke tijden, op ontelbare kantoren, in dagelijksche practische toepassing geweest. Zou men niet meenen, dat bijaldien het nederlandsche Recht deze vordering uit volkomen rechtmatige handelingen niet kent, de nederlandsche rechter zich haasten moest dat Recht er kennis meê te doen maken. Neen, zegt Ihering (1) en met hem gansch de romaniseerende rechtsschool, die aan ons proces het aanzijn gaf: eerst het proces en dan de feiten. Daarmede staat nu wel de zaak op haar kop, en loopt het materieele recht groot gevaar te gronde te gaan, maar — de vorm is gered. En merkt ge dan niet hoe fraai omlijmd, hoe sierlijk van structuur, die romeinsche procesvormen zijn? Bij het zien daarvan verkneukelt men zich van aesthetisch genot. Figaro immers heeft het zoo juist gezegd :

Brid'oison. On-on doit remplir les formes.

Figaro. Assurément monsieur; si le fond des procés appartient aux plaideurs, on sait bien que la forme est le patrimoine der tribunaux. (2)

(1) Geist des romischen Rechts (Leipzig 1865) III. l,blz. 24,22,26,59,60.

(2) Mar. de Figaro act. III, sc. 13.