is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkenreis bij het afroepen eoner zaak, ieder op zijn beurt, — administratief werk verrichten. Soms verneemt men de belangwekkende mededeeling, dat er „gediend" wordt van eisch of van antwoord, van re- of van dupliek. Heel wat vaker wordt deze reeks afgewisseld, door eene niet minder indrukwekkende verklaring, dat men uitstel voor een of ander dier documenten vraagt. Deze vriendelijke kout heeft dit eigenaardige, dat zij, al naar believen van partijen, kan worden herhaald tot — laat ons zeggen om niet te overdrijven — St. Jutmis. Wel is waar moeten partijen alsdan eensgezind zijn, edoch eene bevlieging van voortvarendheid, bij rechtsconsulenten, wordt behoorlijk in toom gehouden, of liever in de geboorte gesmoord, door liet Medusa-hoofd, waarop geschreven staat: hodie mihi cras tibi: zoo gij mij heden, zoo ik u morgen. Het geheel der vertooning, wier komische werking door het gebruik afslijt, heet: rol. Vermoedelijk, om daardoor uit te drukken, dat alles gaat van een leien dakje.

En de Rechtbank? Wel, de rechtbank laat heel dit gedoe zachtmoedig en lijdzaam over haar hoofd heengaan. Zij notuleert slechts en annoteert, te weten op speciaal daartoe ingerichte registers, de dagen, waarop het spel zich herhalen zal. Voorwaar, publiek recht is van nature sterk en duurzaam. De toeschouwer echter die, 11a dit schouwspel, den indruk bewaren wil, dat eene procesregeling van publieken rechte is, moet zelf in het bezit zijn van een robust voorstel lingsvermogen.