is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„leiehen zu lassen sich unterstehen oder aueh wenn ein „oder der andre Leute aufwiegeln wird, um in abgethanen „und abgedroschenen Sachen Sr. K. M. Memorialien zu „übergeben, alsdan S. K. M. einen solehen ohne Gnade „aufhangen und neben ihm einen Hund hangen lassen „wollen." (1)

Alle respect voor Z. M.'s nagedachtenis, ééne vraag echter blijft onopgelost. Zij is deze: hoe zou Luther geoordeeld hebben over de, door Müser, aangeprezen gedragslijn?

VIL

's Rechters bemiddeling.

Ter voorkoming of minnelijke beëindiging van geschillen, kent de fransche rechtspraak, in eersten aanleg, het middel van rechterlijke tusschenkomst, dat verplichtend gemaakt is (conciliation). Aangewezen daartoe is de kantonrechter, wiens bemoeiing, door de wet geregeld is (Art. 48 vlg. Cod. d. Procéd.). Als uitslag dier bemiddeling, vermeldt Bordeaux, voor 1847, dat het den kantonrechters gelukt is, in 24.806 van de 53.252, alzoo in 47 pCt., van de, door hen behandelde, zaken eene schikking tot stand te brengen. (2)

(1) A. Stölzel. Brandenburg-Preussens Rechstverwaltung und Rechtsverfassung (Berlin 1X88) ii blz 137.

(2) t. a. p. blz. 414.