is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„denkbeeld, dat bij eene rechtschennis er niet enkel sprake „is van geldswaarde, maar het te doen is om eene „genoegdoening van het gekweste rechtsgevoel, volkomen „vreemd geworden is." (1) Als voorbeelden nu van gevallen, waarin zoodanige „genoegdoening" moest worden verleend, noemt hij een verhuurder, die voor een huurder een tuin afsluit, waarvan de laatste gebruiksrecht bedongen heeft ; of een herbergier, bij wien een kamer besteld is, de deur wijzend aan een gast, die, in den nacht, urenlang ronddolen moet; of een keukenmeid, die zonder reden den dienst verlaat, bij welke „calamiteit" — het woord staat er — in aanmerking komt, dat een plaatsvervangster niet te krijgen is; of een docent aan een privaat-instituut, die een andere stelling aanneemt, terwijl niemand de zijne kan vervullen. In al deze, moeilijk op geld waardeerbare, gevallen wil Iherinu : „genoegdoening." Mij dunkt, voor de keukenmeid, moet het Neurenberger dienstbodenrecht, waarvan ik reeds gewag maakte, zijn hart gestolen hebben. En wat de overigen belangt, zou niet zoo'n klein geeselingetje met de berkenroede van nut kunnen zijn ? Geen goud zoo goed, voor hen, die er op uit zijn om „genoeg" te „doen".

Inmiddels, — wat dunkt u van een samenleving, waarin dat soort van : op zijn recht staan ingevoerd en regel werd ? Iedere mug opgeblazen tot een kemel, en dadelijk een knods ter hand om het beest dood te slaan. Overal locomotieven,

(1) t. a. p. blz. 85. vlg.