is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed kunnen zijn, de algemeene bekendheid is geldig, verzwakt is de beschikking van partijen over de processtof, op welke wijze anders wil men de overeenstemming met het materieele recht bewerken? Hoe anders, dan, doordien men, eindelijk eens, voor de geheele volle werkelijkheid den toegang tot het proces opent, hetgeen gewichtig is voor het vonnis, door niets, van het proces laat uitsluiten, niet hierdoor, of voor het feit twee getuigen aanwezig zijn, of juist eene bepaalde soort van oorkonden kan worden overgelegd, niet hierdoor, of op het feit de aandacht gevestigd werd op een bepaald oogenblik, — al hetgeen aanwezig is, en op het proces betrekking hebben kan, moet, door den rechter, bij zijne beslissing, overwogen kunnen worden.

Indien de rechter ook slechts eenigermate zijn taak opvat en hare roeping begrijpt, hoe kan alsdan iets anders gebeuren, dan dat het vonnis, met het materieele recht werkelijk overeenstemt? Met het bestaande proces, kunt gij het materieele recht zeker niet nabij komen, met het toekomstige, zal inen daartoe bij machte zijn, en ik geloof, liet zou niet aanbevelenswaardig zijn, te wachten tot iemand nog andere middelen daartoe verzint. De kuur mocht misschien eens te laat komen.

De grenzen van hetgeen voorgesteld wordt, in deze richting, te overschrijden, en den rechter, tot het uitvorschen van den waren rechtstoestand, nog verder reikende bevoegdheden toe te kennen, schijnt vooralsnog noch eene