is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling der twee instanties, voor alle burgerlijke zaken, uitgesproken geworden, in onderscheiding met de oude fransche rechterlijke organisatie, die vijf' en zes instanties heeft, en in zekeren zin bestendigd is tot in het huidige engelsche recht. Gelijktijdig evenwel, werd toen verklaard, dat, in de rechtspraak der juges de paix, eene enkele instantie voldoende zijn zou.

Laat ons nu eens zien, waarover de fransche juges de paix vonnis wijzen. Tot hunne competentie behooren twee groepen van rechtzaken, /ij nemen namelijk van zekere zaken, kennis in het hoogste ressort, van andere zaken, enkel in eerste instantie.

Tot de eerste groep behooren alle persoonlijke en tot roerende zaken betrekkelijke geschillen, tot 100 francs toe, en eene reeks van andere twistgedingen, huur- en pachtgeschillen, geschillen tusschen herbergiers en voerlieden, schippers enz. tot 100 francs toe. Zij worden sans appel, en dernier ressort, door den vrederechter beslist.

Alzoo juist zooals in onze bagatel-behandeling. In de niet-appellabele beslissing der fransche vrederechters, in alle rechtzaken tot 100 francs toe, werd tot den dag van heden toe, niets veranderd. Alen heeft de instelling van daar overgenomen, in andere landen, van daar is zij ook naar Oostenrijk gekomen. En dat het niet is een klein getal zaken, waaraan men, bij de inappellabele rechtspraak der fransche vredegerechten, te denken heeft, volgt hieruit, dat b.v. in het jaar 1890, van 113714 zaken voor de