is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zal tevens er toe bijdragen, dat de processueele zeden veranderd worden. Zij zal de partijen en hare vertegenwoordigers er toe brengen, korte, puntige, aan de waarheid getrouwe relazen van feiten over te leggen, alle slechte gewoonten, die de schriftelijke behandeling in het leven geroepen heeft, met der tijd af te leggen, met name de zucht om te verdonkeremanen en te verhelen, tegen te spreken, en hetgeen overgelegd wordt te overladen. Dit zal, in den trek der onmiddellijke behandelingswijze, niet staande kunnen blijven.

Ook de rechter zal leeren, op het woord te vonnissen, want de sprong van het geschrift tot het woord is, ook voor den rechter, niet gemakkelijk, maar, door de voorgestelde behandelingswijze, zal hij het leeren, gelijk de partijen het leeren zullen, op het woord te vertrouwen.

Zijn eens al deze vooronderstellingen vervuld, dan zal wellicht voor de wetgeving de tijd gekomen zijn, om een verdere schrede naar de vrijere mondelinge behandelingswijze te doen, maar thans, zal wel de mondelinge behandelingswijze van het ontwerp het uiterste zijn, dat men voorstellen kan.

De tijd laat niet toe, bijzonderheden te bespreken. Slechts wensch ik, ten slotte, op te merken, dat de klachten over de beperking der advoeatie, evenzoo ongerechtvaardigd zijn, als die over de begunstiging daarvan. Is de nieuwe procesregeling ingevoerd, dan zal de rechtsconsulent, ook zonder liet gedwongen procuraat, volkomen zijne plaats