is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processueele vormen, ten eenenmale gebroken, en !ian dezen hernieuwd leven werd ingeblazen.

Stormachtig was, blijkens het zitting-verbaal, de bijval, dien zij oogstte. Hare ethische en psychologische waarde, — om van den keurigen stijl en gespierden vorm te zwijgen, — zal hij het meest schatten, die leeft, en zucht, onder den procesvorm, dien Klein, in zijn vaderland, met één slag vernietigd heeft.

Één enkel opmerkelijk voorbeeld voor de juistheid van het inzicht des oostenrijksehen ministers, dat aan de allerlaatste zinsnede zijner rede zich aansluit. Op dit oogenblik wordt in ons vaderland propaganda gemaakt voor — „Scheidsrechterlijke uitspraak". (1) Is er grooter bewijs noodig voor de juistheid van het:

Mutato nomine, de te fabula narratur. — ?

XI.

Proeessueele beginselen.

Uit het voorafgaande is gebleken, dat met de beginselen van ons procesrecht ten eenenmale gebroken moet worden. Zij zijn niet slechts verouderd, maar onverdedigbaar. Buiten iemands toedoen of opzet, vaak zelfs volslagen onbewust, wordt, door onze procesregeling, op breede schaal onrecht gepleegd. Hare schuld is 's rechters lijdelijkheid,

(1) Waarom Scheidsrechterlijke uitspraak? Rede enz. (Zutphen, Tiiieme.)