is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. in het verlof, om ook na het antwoord, van de instantie afstand te doen. Een recht op eene rechterlijke beslissing bestaat niet.

V. Verbod van pleitmemories. Door dit inkruipsel heeft men, bij ons, kans gezien, hetgeen er nog mondeling is aan ons proces, te verschriftelijken. De pleitmemorie is een directe uitnoodiging aan den rechter om een dutje te doen, in afwachting van hetgeen hij straks wel lezen zal. Zij is mede an unfair trial tegenover den tegenpleiter, die van den Prins niet kwaad weet, en, door het ding overvallen wordt, nadat hij uitgesproken heeft. Hare plaats worde ingenomen, door eene resumtie, die de rechter maakt, alzoo van hem aandacht en inspanning vergt.

VI. Opheffing der processueele nietigheden. In het oude fransehe recht (onder de Ordonnantie van 1667), gold de regel : nullité sans grief n'opère rien. Hij schijnt de rechtvaardigheid zelve. Zal deze of gene verzuimde formaliteit in aanmerking worden genomen, de tegenpartij zal, ten genoegen des rechters, niet maar te zeggen, doch strikt te bewijzen hebben, dat hij, op wat wijze ook, b.v. in zijne verdediging, nadeel leed.

VII. Afschaffing van de conclusie O. M. ten civiele. Van franse hen oorsprong was de bestemming van het O. M., te zorgen voor de particuliere, fiscale of domaniale belangen van den vorst, en toe te zien, van zijnentwege, op de