is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Practijk zonder theorie is blind, theorie zonder practijk is lam, zei Kant. Wij laten de gelegenheid voorbijgaan, oni onze rechtscolleges aan te vullen met personen, die, in hun kabinet, ervaring opgedaan én wetenschap beoefend hebben.

Yaak worden, op den rechterszetel, aspiranten geplaatst, die geschiktheid kunnen, misschien ook zullen opdoen. Wanneer echter belofte schuld maakt, gebeurt het nu en dan, dat de belofte wel afgelegd wordt, doch de schuld onverevend blijft. Kr is derhalve een Staatsbelang bij betrokken, dat men de sleur van het procuraat inkorte, dus tijd en gelegenheid tot eigen vorming doe winnen.

Een tweede Staatsbelang heeft R. von Gneist aangeduid, toen hij den advocaat voorschreef: „rücksichtsloser Wort„führer der oeffentlichen Meinung zu sein". Het Recht, dat de jurist voor oogen te houden en te bepleiten heeft, reikt verder dan het steeds individueele cliënten-belang. Het richt den blik op geheel den maatschappelijken gang, bovenal, wanneer in de schuring en wrijving van het verkeer, men de zwakken te na komt.

Niet ééne geesteswetenschap is er, welke, als die van den rechtsgeleerde, spoorslag en hulpmiddel zijn kan tot diens tusschenkomst, waar liet gemeene Recht wordt bedreigd of geschonden. De lessen der geschiedenis, inagistra vitae, kunnen zeer zeker waarschuwen, doch komen vaak te laat. Die der staathuishoudkunde, raken slechts die betrekkingen der menschen onderling, waarbij arbeidsbelooning ter sprake