is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„par le crime et la corruption. Tant que j'aurai 1'épée „au cöté, je ne signerai jamais uil décret aussi absurde; „je veux qu'on puisse couper la langue k un avocat qui „s'en servirait contre le gouvernement.

Napoléon." (1)

Men vergelijke 1093 en 1804, en vrage zich af, of niet, in den constitutioneelen Staat, ontzien worden moet, wat weerstandsvermogen bezit. Daartoe behoort, natuurlijk, persoonlijk karakter, waarvan niemand, hoog of laag, het monopolie heeft. Eveneens echter komt, daarbij, in aanmerking geestesrichting en beroepsplicht.

Ook al is men de waarlijk niet geringe offers aan tijd, rustbesnoeiing, die des procureurs werkkring medebrengt, te boven, de remschoen van den drukkenden beroepslast blijft.

l)e natuurkunde leert, dat een voorwerp, zoolang het niet, door uitwendige oorzaak, eene verandering in zijn toestand ondergaat, in dien toestand, hetzij van rust, hetzij van beweging, volhardt. Men noemt dit: de wet der inertie. Dat deze wet, ook voor menschelijke instellingen, hare werking doet gevoelen, toont de ervaring. Het schijnt alzoo niet gewaagd te voorspellen, dat, zoolang de balie hare beste krachten wijden moet aan mechanischen arbeid,

(1) G. Duchaine et E. plcard. Manuel pratique de la profession d'avocat (Paris 1809) blz. 14. n. 1.