is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overhandigd werden, zou mijne zaak eervol staan. Ik had dus niets te duchten dan de onafscheidelijke onaangenaamheden van eene korte gevangenschap. Indien ik mij slecht in het Russisch zou uitdrukken, men zou mij wel een tolk geven, dacht ik; werd ik ziek, bekwame geneesheeren zouden hunne zorgen aan mij wijden; mijn rijtuig was goed, misschien zou het mij wel in de armen mijner beide zoons en mijner vrienden voeren. Ik liet mijne vrouw te Mittau achter, doch de gouverneur had mij beloofd voor haar en mijn huisgezin zorg te dragen. Al die overwegingen stelden mij gerust en ik beschouwde mijn ongeluk slechts als eene voorbijgaande beproeving, die waarschijnlijk niet zeer lang duren zou.