is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken, reeds zooveel gewonnen, dat hij mij onder dit opzicht niet meer lastig viel; bovendien scheen hij eene gewoonte aan te nemen, geheel verschillend van die der mariniers.

Dezen zijn doorgaans zeer onbeleefd in het begin der reis, en worden meer handelbaar, naarmate men de haven bereikt. De raadsheer werd iederen dag al lastiger, vervelender, hatelijker, wreeder, naarmate wij het doel onzer reis naderden.

Blijkbaar vreesde hij niet meer, dat ik hem zou gaan ontsnappen. Ik wil nog een trek aanhalen, waaruit duidelijk blijken zal, welk vermaak hij nam in mij te dwarsboomen. Doch de straf volgde spoedig op zijne wreedheid.