is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

Dagorde. — De jacht. Kurgan met zijn natuurschoon.

Km u een denkbeeld te geven, hoe goedkoop de levenswijze in deze stad was, ga ik u den prijs van eenige artikelen opnoemen. Men houde tevens nog in aanmerking nemen, uat die snaak van een Rossi mij w ellicht nog voor de helft bedroog.

Een pond brood, een kopek. *)

Zes ponden brood, vijf kopeken.

Een pond rundsvleesch, drie kopeken.

Een kip idem.

Een paar hoentjes, idem.

Een schotel visch, idem.

De beste drinker kan met zijn quass dagelijks voor een

kopek rondkomen.

Een haas kan men voor niets krijgen; de Russen houden niet van hazepeper. Dit wild wordt alleen om de huid gevangen.

Ik vroeg eens aan Mijnheer Gravi, in tegenwoordigheid van Kapitein Iswarrnik, hoeveel mij twee paarden per jaar aan onderhoud zouden kosten: Hij antwoordde mij: Dertig roebels. De kapitein verklaarde mij, dat hij ze voor vijf en twintig roebels goed zou kunnen verzorgen.

Uit deze opgaven zal men gemakkelijk begrijpen, dat de

*) De kopek heeft de waarde van 2 cent, de roebel ongeveer twee gulden.