is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV. Eenige dagen te Tobolsk.

BHnBk trof den gouverneur evenals de eerste maal in zijn Pil PU '1U'S aan> zo°dra hij mij zag, snelde hij mij tegemoet, K™* w« Mijn eerste vraag gold mijne bloedverwanten. Ik vroeg hem derhalve, of hij tijdingen van mijne vrouw en kinderen had. Helaas, hij had er geene! Ik verontrustte mij daarover, doch hij deed al het mogelijke om mij gerust te stellen, toonde mij de Ukase welke mij betrof en die in korte woorden het volgende bevel inhield, geschreven door de hand van den gouverneur generaal: „Onmiddellijk Kotzebue in vrijheid stellen, hem naar St. Petersburg zenden en hem ten koste der kroon alles verschaffen, wat hij vragen zal en waaraan hij behoefte heeft; de koerier zal al de kosten der reis op zich moeten nemen."

Volgens dit bevelschrift vroeg de gouverneur mij, wat ik noodig had, en vooral of ik genoeg geld bij mij had om mijne reis te vervolgen.

Ik had den dragonder, die te Kurgau gekomen was, veel meer gegeven, dan mijne middelen zulks veroorloofden; er bleven mij slechts een honderd roebels over; echter wilde ik in den beginne niets aannemen; doch overwegende, dat men mijne weigering voor hooghartigheid zou kunnen houden, en dat de beslissing van den keizer mij dringend oplegde zijne gunsten niet te versmaden, stemde ik er in toe te ontvangen, wat men mij zou aanbieden. Men kwam overeen mij driehonderd roebels te verschaffen. Toen ik in het bezit gesteld was