is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemde en toen het hem behaagde op te staan, herhaalde hij al knorrende, dat het hem speet niet twaalf dagen te Tobolsk te kunnen vertoeven.

Ofschoon het onweder nog niet geheel voorbij was, vertrokken wij. Om vier uur stonden wij reeds aan den oever van de Irtich. Ik zag met vreugde, dat men ons rijtuig op de boot bracht, doch minder tevreden was ik over het antwoord, dat de stuurman mij gaf. Ik vroeg hem namelijk, of de overtocht gevaarlijk zoude zijn, waarop hij mij antwoordde: „Niet heel gevaarlijk." Dit gezegde was niet heel geruststellend en ik zag ook aan zijn houding en gelaat, dat hij eenig gevaar duchtte. Toch besloot ik niet langer uit te stellen, ondanks de vertoogen van de personen, die mij vergezelden. Ik gaf bevel om te vertrekken.