is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII. Aankomst te Moscou.

negen uur des avonds kwamen wij eindelijk aan de (wjj voorposten der Residentie: daar werden wij aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, vervole-ens donr

een Kozak naar den Commandant geleid, die het keizerlijk paleis bewoonde. Alleen de koeriers traden het paleis binnen.

Er verliep weder een half uur, voordat deze terugkwamen ; daarop moesten wij voor den militairen gouverneur verschijnen, Graaf Von Panin : deze was niet thuis. Men stond ons toe onzen weg te vervolgen. Ofschoon het reeds laat was, brandde ik van verlangen mijn vriend Graumann te bezoeken, doch onze koeriers hadden het uitdrukkelijk bevel ontvangen ons naar den procureur-generaal te geleiden. Wij begaven er ons heen: hij was te Gatchina en de persoon, die hem verving voor het afdoen van geheime zaken, de Staatsraad Fuchs woonde zeer ver. Wat bleef er ons nu te doen over ? De koeriers lieten den koopman en mij midden op de straat staan onder de hoede van de bedienden van den procureur-generaal. Mijn Carpov reikte mij de hand toe, ik gaf hem honderd roebels, doch hij scheen niet zeer voldaan, ofschoon hij niet meer verdiende : hij verwijderde zich al morrende. Ik gaf ook iets aan den armen Wassili Sukin, die mij hoogst dankbaar was en beloofde mij zijne diensten te komen bieden, indien zulks noodig was.

Een goed half uur bleef ik daar staan, leunende tegen de borstw ering der Moïka. Ik stond in gedachten verzonken, toen

L