is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV.

Dood van Paul i. Alexander, keizer aller Russen.

S» IJdelheid der menschelijke dingen ! Deze groote keizer • 1 die zich had voorgespiegeld, tal van jaren in zijn gi geliefkoosd paleis door te brengen, werd door een zijner eigen onderdanen vermoord, voordat de zoo gewenschte catalogus van zijn paleis geëindigd was. Weinige weken na zijn dood werden al de kostbare, roerende goederen van deze weelderige residentie weggenomen en aan andere paleizen geschonken, opdat zij niet door de vochtigheid zouden bedorven worden. Het werd dus niet meer bewoond en geleek van toen af een praalgraf, hetwelk men slechts uit nieuwsgierigheid gaat bezichtigen.

Den 11 Maart te één uur, twaalf uren vóór zijn dood, zag en sprak ik Paul I voor het laatst. Hij keerde van eene wandeling terug, die hij met den graaf Kataissam te paard had gemaakt, en scheen mij zeer opgeruimd. Ik ontmoette hem op den grooten trap, dicht bij het standbeeld van Cleopatra. Volgens zijn gewoonte stond hij stil en onderhield zich met mij over het standbeeld, dat zijne oogen trok. Hij zeide mij, dat het eene goede copie was; vervolgens met oplettendheid de verschillende stukken marmer, die het voetstuk samenstelden, beschouwende, vroeg hij mij hunne namen ; daarop tot Cleopatra zelf terugkeerende, riep bij zich deze koningin van Egypte in 't geheugen terug. Na dit kort onderhoud was hij

L