is toegevoegd aan uw favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de studie dor mensenwereld en van hare geschiedenis. Om slechts een paar voorbeelden uit de jongste tijd te noemen: Edcard Hahn is door een onderzoek naar de verspreiding der huisdieren, vroeger en nuT gekomen tot zijn zuiverende kritiek op de voorstelling van de ontwikkelingsgang der mensheid langs de „trappen": jagers, herders, landbouwers. Jean Beunhes heeft door zijn studie deizeer uiteenlopende typen van bevloeiingen in Noord-Afrika en Spanje inzicht verkregen in de afhankelikheid der vormen van grondbezit van de natuur des lands; een inzicht, dat voor de ekonomie wellicht van waarde is.

Als in zovele wetenschappen gevoelt men tans in de geografie vooral de behoefte aan nauwkeurige beschrijving in monografieën, zonder welke „alle generaliseeren praematuur stukwerk" blijft, om een woord van Ten Kate te gebruiken, dat voor de anthropologie geschreven werd. Het zij mij vergund te beproeven, U van de werkwijze en van de behoeften der landbeschrijving een denkbeeld te geven, door die voor een wel omschreven gebied aan te wijzen. I)e keuze valt mij niet moeilik. Al is de wetenschap internationaal en de aardoppervlakte gemeengoed voor alle aardrijkskundigen, het is nu eenmaal zo, dat het eigen grondgebied voor de geograaf, zo o-oed als voor de historicus en voor de beoefenaars van andere beschrijvende wetenschappen, het naastliggend terrein van onderzoek vormt. Van ons grondgebied is het voornaamste deel de Oost-In die se Archipel, de grootste en belangrikste eilanden wereld der aarde. — In de loop dezer bespreking zal tevens blijken, hoezeer de geografie de steun deibeoefenaars van andere wetenschappen behoeft.

Een eiland heeft, doordat het een eiland is, zooveel eigen-